Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

flyorfly
6364 cdd6 500
Reposted fromtfu tfu viatomash tomash
flyorfly
4268 f26f 500
Reposted fromZircon Zircon viasober sober
flyorfly
5963 aa16
Reposted fromzciach zciach viasober sober

December 23 2017

flyorfly
7570 8538
gap
Reposted fromkopytq kopytq viatomash tomash

November 25 2017

flyorfly
8600 3cb9 500
Reposted fromdafil dafil viadivi divi
flyorfly
8597 2041 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viadivi divi

November 20 2017

flyorfly
4232 bfc9 500
Reposted fromtfu tfu viatymka tymka

November 12 2017

flyorfly
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viaMezame Mezame
flyorfly
9804 3167 500
Reposted fromZircon Zircon vianattsu nattsu

October 15 2017

flyorfly
1829 7a8f 500
not spooky 3 u
Reposted frompankamien pankamien viadivi divi

October 10 2017

flyorfly
0903 42f7
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi

September 29 2017

flyorfly
5478 80de 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi

September 24 2017

1305 3925 500

Mad Duck Posters company has the license to produce new art and t-shirts based on the 1991 Guyver film. Come join the group on Facebook and vote for it to happen: https://www.facebook.com/groups/209531396249858

Reposted fromguyver guyver
flyorfly

September 22 2017

1509 2ce0 500

misa-nthropy:

obligatorysherlockblog:

lora-lovegood:

drubtwopointoh:

This is why Mr. Fry will always have a seat at my table.

Amen.

I was having a conversation about religion with this guy and he asked me what I would do if I got into heaven and had to sit next to God. I told him I wouldn’t take the seat.

It’s scary how smug that fucker looks. “You’ll never shake my faith in a thug gangster god.”
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viatomash tomash

September 19 2017

5180 0cf8 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viadivi divi
flyorfly
7672 14d7
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
flyorfly
Przychodzi Polak do lekarza. Ale taki prawdziwy Polak: biały, katolik, praktykujący przez cały rok, ale chodzący do kościoła tylko na Wielkanoc, gwiazdkę i wesela. Z rodzicami po ślubie kościelnym i bez rozwodu. Bez niemiecko brzmiącego nazwiska, bez żadnych żydowskich czy komunistycznych przodków. Rodzice i dziadkowie czystej krwi, niespokrewnieni z zdradziecką szlachtą, Polacy. Nie rudy, ani aryjczyk. W żadnym wypadku nie pedał czy jakiś inny przebieraniec. Prawdziwy patriota, który pracował wyłącznie zagranicą, i który kupuje w biedronce. Żaden lewak, tylko prawy i sprawiedliwy jak nakazuje biblia. Biorący co najmniej dwa różnego rodzaju zasiłki. Pijący codziennie, ale nie więcej niż 4 piwa. Kibic, fan piłki nożnej, siatkówki i Małysza. Kochający jedynego słusznego i prawdziwego papieża, a nie żadnego hitlerjuden czy Buenos Dias. I katolik w sensie z kościoła rzymsko-katolickiego, a nie jakiś prawosławny czy inny żyd. No i oczywiście Polak-Polak, nie żaden ślązak, kaszub czy warszawiak. Mówiący poprawną polszczyzną. Żadnej gwary, żadnego „jo”- tylko zwykłe, czyste „kurwa”. Bez zbytniej nadwagi, ale z brzuchem. Ubrany tak źle, jak tylko promocja w Lidlu na to pozwalała, i mówi: – Dzień dobry, ja po L4, bo chciałem nad morze pojechać.
Reposted fromTamahl Tamahl viadivi divi

September 15 2017

6336 a75b 500

bishopmyles:

some-newtype-bullshit:

adamngoodman17:

kenyatta:

@broderick: Yeeup, Scarlett Johanssen is definitely the best actress for Ghost In The Shell. Cannot think of another.

Scarlett Johansson Signs On to Star in DreamWorks’ ‘Ghost in the Shell’ (EXCLUSIVE)

fucking Hollywood brings woe to another great franchise

lmao 

Reposted fromgreggles greggles viatomash tomash

September 10 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl