Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

flyorfly
6761 4781 500
Reposted fromtfu tfu
flyorfly
4034 d680 500
Reposted fromidylla idylla viafranklymydear franklymydear

March 26 2017

flyorfly
5899 463d 500
Reposted frompapaj papaj viapankamien pankamien
flyorfly
6826 4ebc 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viameem meem
flyorfly
Reposted fromSardion Sardion viatymka tymka
flyorfly
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viatymka tymka

March 22 2017

flyorfly
8338 f9e7 500
no sense trilogy
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaKrzychulec Krzychulec

March 20 2017

flyorfly
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajasnaa jasnaa
flyorfly
7353 9b9e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viajaphy japhy
flyorfly
7188 d56c
Reposted frommadaling madaling viajasnaa jasnaa
flyorfly
8065 1088 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapankamien pankamien
4803 13c8 500

awkward-lee:

smee : 1 gavin : 0

Reposted fromemmalead emmalead
flyorfly
8887 2e3a
fb.com
Ruchome piaski
Reposted fromjozefspace jozefspace viatymka tymka
flyorfly
8985 5354 500
Reposted fromoll oll vianoisetales noisetales

March 17 2017

flyorfly
7124 5ded 500
Reposted fromtfu tfu viajazon jazon

March 13 2017

1812 1926 500

nirvana-nights:

this shit is so funny i’m weak

March 06 2017

0173 00c5 500

lenaleaderoftheresistance:

still not over this clapback

July 10 2015

flyorfly
3338 6300
Reposted fromsiegmunda siegmunda
flyorfly
Nie czuje się najlepiej między ludźmi, a kiedy pije, przestaję odczuwać ich obecność.
— Bukowski "Hollywood"
flyorfly
5114 2f93 500
Reposted fromonionrings onionrings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl